HireIT 2017

HireIT-2017 is een softwarepakket voor de planning/verhuur van (sport) accommodaties en andere gemeenschapsvoorzieningen, materialen, gereedschappen etc. Een zeer flexibel systeem dat zonodig aan individuele wensen kan worden aangepast.
Objecten kunnen geheel of gedeeltelijk worden verhuurd. Verhuur is mogelijk per minuut, uur en per dag. Bij het inplannen van verhuur kan een dag- of weekinterval gekozen worden, en kan rekening gehouden worden met vakanties en/of andere sluitingsperiodes.
Alle gebruikelijke tariefsoorten zijn aanwezig. Of u nu een bedrag per uur (of deel daarvan), per dag, week, maand, per keer of per jaar in rekening brengt of een handmatig tarief overeenkomt, het is mogelijk met HireIT-2017. Ten behoeve van het basisonderwijs is een nul tarief (om-niet ) te gebruiken.
Een bestaande seizoensplanning kan doorgeboekt worden naar een nieuw seizoen rekening houdend met de voor dat seizoen geldende vakanties en andere sluitingsperiodes. En er kan onderscheid gemaakt worden tussen opties en bevestigde verhuur.Grafisch weekrooste 

Een grafisch weekrooster, en de krachtige verhuurverkenner geven in één oogopslag alle gewenste informatie, welke tevens afgedrukt kunnen worden.
Facturen kunnen voor elke gewenste periode worden opgemaakt.
Gekozen kan worden voor zowel 1 totaalfactuur per huurder als een factuur per object/accommodatie. Facturen kunnen opgemaakt worden voor acceptgiroformulieren en kunnen evenals bevestigingen zowel in- als exclusief gebruiksoverzicht afgedrukt worden.
De Mailmerge faciliteit maakt het mogelijk snel en eenvoudig een brief (Word document) aan een groep huurders te sturen.
Voor de ingebouwde rapportgenerator is het maken van informatie managementrapportages geen enkel probleem. Zo kunt u in een oogopslag bijvoorbeeld de bezettingsgraad van de accommodaties vergelijken.

HireIT-2017 is ontwikkeld in samenwerking met en in opdracht van een 7-tal gemeenten.